Werkwijze

“Op Gevoel, is de kracht van mijn manier van werken.”

Dat geldt zowel voor het schrijven en redigeren van teksten, als de projectmatige ondersteuning binnen een bedrijf, alsook in het coachen van (hoog)gevoelige vrouwen. Het creëren van overzicht, inzicht en structuur is mijn sterke kant. Iets wat ik, met het zien van mogelijkheden, talenten en kansen, in al mijn diensten heerlijk kwijt kan.

De praktijkruimte is tegelijkertijd mijn werkruimte en de plek, waar ik fijn kan zitten schrijven. Het is, in het bijzonder binnen de coachsessies, een plek van rust, vrijheid en aandacht, waarin jij met jouw verhaal centraal staat. 

Coaching
Een coachsessie krijgt afgestemd op jou de vorm en inhoud, die voor jou op dat moment goed is. Dus geen lange en ingewikkelde trajecten, waaraan je weken en soms zelfs maanden vastzit, maar de vrijheid om zelf – in overleg met mij – te bepalen wanneer, hoe vaak en met welk(e) doel(en) we de sessie(s) invullen.

In het kort zijn er twee opties:

  1. Het kan zijn dat jij je eenmalig uit wilt praten, jouw ‘probleem’ wilt bespreken, wilt komen tot nieuwe inzichten en daaraan voldoende hebt om zelf verder te kunnen.
  2. Het kan ook zijn dat je met een concrete hulpvraag komt.
    Er is iets waar je tegenaan loopt en waarmee jij daadkrachtig en in meerdere sessies aan de slag wilt. De diepte in. Jezelf beter leren kennen, je bewustzijn vergroten en meer inzicht in jouw situatie, jouw behoeften en wat je nu kunt doen om zelf een duurzame verandering in gang te zetten.

Het kan beide en de tweede mogelijkheid vloeit vaak voort uit de eerste, maar dat hoeft niet. Het hangt volledig af van de (telefonische) kennismaking, de eerste sessie en jouw hulpvraag/behoefte.